Årsplan 1. halvår 2021

ÅRSPLAN 1. halvår 2021.

NATURBØRNEHAVEN ”DE 4 ÅRSTIDER”

Januar:

D.8            Forældrekaffe fra kl. 14, hvor I kan komme til kaffe og en bolle og tale med hinanden (Aflyst)

Februar:

D.2            Forældrekaffe fra kl. 14, hvor I kan komme til kaffe og en bolle og tale med hinanden. (Aflyst)

D.24           Fastelavnsfest for børn og personale – se opslag på tavle

Marts:

D.17           Generalforsamling kl. 19 med tilmelding, som bliver hængt på tavlen.

D.29          Musikundervisning: Åbent hus for forældre til fyrbørn kl. 11.45-12:30(kan blive rykket, følg med på ugeplanen)

April:

D.1-5         Påskeferie (begge dage incl.)

D.13           Forældrekaffe fra kl. 14, hvor I kan komme til kaffe og en bolle og tale med hinanden.

D.16           Åbent hus musikundervisning Granbørn

D.21           Forældremøde kl. 19-21.30

D.30          Lukket pga. St. Bededag

Maj:

D.1             Arbejdsdag kl. 9-15

D.12           Bedstedag, hvor alle bedsteforældre er velkomne til spisning og aktiviteter. Vi starter kl. 9. Aflyst pga. corona

D.13-14      Lukket pga. Kristi Himmelfart

D.24          Lukket pga. Pinse

D.26-28     Lejrtur til Enebærhuset. Aflyst pga. corona

D.26 Endagstur til sagnlandet ved lejre

Juni:

D.11           Forældrekaffe fra kl. 14, hvor I kan komme til kaffe og en bolle og tale med hinanden.

D.18           Sommerfest for børn og deres forældre fra kl. 14

Uge 27-32 Holder Restauranten ferieåbent. (begge uger incl.)