Bestyrelsen

NATURBØRNEHAVEN

”De 4 årstider”

Astrupvej 12, Bjergsted

4450 Jyderup – tlf. 59208182

defireaarstider@mail.tele.dk

Bestyrelsen d. 01. August 2017

 

Formand:                                                                        Næstformand:

Kim Andersen                                                                Michelle Nexø

Teglværksvej 2                                                               Havnsøgårdsvej 46

4460 Snertinge                                                               4591 Føllenslev

40528242                                                                       25434743

kim@jk-service.eu                                                         mnexoe@gmail.com

                         Kasser

Morten Seifert                                                               Steffen Bock

Astrupvej 8                                                                     Astrupvej 14

4450 Jyderup                                                                  4470 Svebølle

29995673                                                                       31162284

mse@notora.dk                                                             sbockj@gmail.com

Christine Jensen

Nyløkkevej 9

4593 Eskebjerg

20107696

christinejensen@gmail.com

Suppleanter:

Tanja Bruun Hansen                                                    Jeanette Andersen

     Paradiskrogen 2C                                                             Gl. Løgtved Huse 4

4591 Føllenslev                                                              4470 Svebølle

25539063                                                                       26727203

tanjabruunhansen@gmail.com                                      bja@os.dk

Daglig leder:                                                                 Stedfortræder:

Lene Hornbæk                                                               Henrik Sejer

Hallebyorevej 11                                                            Gl. Svebøllevej 21

4450 Jyderup                                                                  4470 Svebølle

60244216                                                                       21694346

Leneanders17@hotmail.com                                         sejer.henrik@gmail.com