Dagligdagen

For de børn der kommer før kl. 8.00. er der mulighed for Morgenmad og hygge, og stille lege.

Kl. 8.00. bliver de ældste sendt ud og lege og de yngste bliver inden og lege.

Kl. 9.00. er alle mødt og vi deler os oftest ind i flere grupper og samles til morgensamling, Alle  bliver tilbudt en gulerod eller anden frugt, imens der spises gives der evt. informationer. Derefter står den på lege, sang, musik, historier, drama eller andet. En fælles oplevelse. Vi lærer at lytte, at vente OG blive hørt.

Kl. ca.09.30 begiver vi os ud på ture primært i tre til fire grupper. Det er forskelligt, hvordan vi deler os op afhængigt af den aktuelle børnegruppe, men prioriterer altid at være i mindre grupper. Vi spiser frokost ude og drikker om sommeren vand til maden, om vinteren drikker vi nogle gange varm saft eller te. Hvis nogle af de mindste har behov for middagssøvn, er de hjemme og puttes mellem kl. 11.30 og kl. 12.00, ellers slutter vores ture oftest mellem 13.30 og 14.00.

Der vil også være dage, hvor enten den ene eller alle grupper bliver i børnehaven, for at bage, lave bål, lave projekter, have skolegruppe, male eller bare have legepladsen for sig selv uden den anden gruppe mm.

Kl. ca 14 – 14.30, spiser vi frugt, grønt, knækbrød eller hjemmebagte rugbrød eller grovbrød. Det er dagens anden samlingsstund, hvor vi især om sommeren, hvor vi ikke lige skal ind i værkstedet og have varmen, deler os i små grupper med snak, fortælling og mæthed, hvor vi trænger til ro efter turens mange oplevelser.

På vores ture i det fri er vores krop og alle vore sanser i brug. Vi ser, hører, føler, lugter, smager, triller, kravler, klatrer, ruller, springer, løber, glider, hopper, kælker, synger, rimer, råber, fløjter, griner, græder, pjatter, tuder, knuser, krammer, leger og slås med hinanden og vores omgivelser.

Som uundværligt modstykke til det frie liv har vi samlende, styrede aktiviteter og daglige stille og rolige stunder.

Sang, musik, leg med ord, fortælling, eventyr, teater og fælleslege er nogle af ingredienserne. Vi er skabende og kreative med alt i naturen, der kan bruges sammen med papir, klister, maling, saks, ler m.m.

Vi har fra kommunen tilknyttet en musikpædagog til de store børn, der underviser en fast ugedag fra efterår og ind i foråret. De mindste har musik hver fredag, som vi selv står for.

En fast ugedag laver en voksen mad med 3 af de store børn til hele børnegruppen på Restaurant ”De 4 årstider”. Restauranten holder lukket i sommerferietiden.

I vinterperioden har vi ugens historie, hvor de største børn tegner til et eventyr. Tegningerne hænges efterfølgende op på deres plads, og I kan sammen med jeres barn, få en snak om eventyret/fortællingen. De mindste børn har eventyrteater en gang om ugen, hvor vi leger og spiller en historie.

En dag om ugen er der skolegruppe, hvor de kommende skolebørn bliver forberedt på skolestart.