Dagligdagen

For de børn der kommer før kl. 8.00. er der mulighed for Morgenmad og hygge, stille lege og nogle dage bager vi brød til om eftermiddagen.

Kl. 9.00. er alle mødt og vi samles til morgensamling, Alle  bliver tilbudt en gulerod eller anden frugt, imens der spises gives der evt. informationer. Derefter står den på lege, sang, musik, historier, drama eller andet. En fælles oplevelse. Vi lærer at lytte, at vente OG blive hørt.

Kl. ca.10.00 begiver vi os ud på ture primært i to grupper. Det er forskelligt, hvordan vi deler os op afhængigt af den aktuelle børnegruppe, men prioriterer altid at være i mindre grupper. Vi spiser frokost ude og drikker om sommeren vand til maden, om vinteren drikker vi nogle gange varm saft eller te. Hvis nogle af de mindste har behov for middagssøvn, er de hjemme og puttes mellem kl. 12.00 og kl. 12.30, ellers slutter vores ture oftest mellem 13.30 og 14.00.

Der vil også være dage, hvor enten den ene eller begge grupper bliver i børnehaven, for at bage, lave bål, lave projekter, have skolegruppe, male eller bare have legepladsen for sig selv uden den anden gruppe mm.

Kl. ca 14 – 14.30, spiser vi frugt, grønt, knækbrød eller hjemmebagte rugbrød eller grovbrød. Det er dagens anden samlingsstund med snak, fortælling og mæthed, hvor vi trænger til ro efter turens mange oplevelser.

På vores ture i det fri er vores krop og alle vore sanser i brug. Vi ser, hører, føler, lugter, smager, triller, kravler, klatrer, ruller, springer, løber, glider, hopper, kælker, synger, rimer, råber, fløjter, griner, græder, pjatter, tuder, knuser, krammer, leger og slås med hinanden og vores omgivelser.

Som uundværligt modstykke til det frie liv har vi samlende, styrede aktiviteter og daglige stille og rolige stunder.

Sang, musik, leg med ord, fortælling, eventyr, teater og fælleslege er nogle af ingredienserne. Vi er skabende og kreative med alt i naturen, der kan bruges sammen med papir, klister, maling, saks, ler m.m.

Vi har fra kommunen tilknyttet en musikpædagog til de store børn, der underviser en fast ugedag fra efterår og ind i foråret. De mindste har musik hver fredag, som vi selv står for.

En fast ugedag laver en voksen mad med 3 af de store børn til hele børnegruppen på Restaurant ”De 4 årstider”. Restauranten holder lukket i sommerferietiden.

En fast ugedag i vinterperioden har vi ugens historie, hvor de største børn tegner til et eventyr. Tegningerne samles i en mappe børnene får med hjem til påske. De mindste børn får eventyrtime en gang om ugen, hvor vi leger og spiller en historie.

En dag om ugen er der skolegruppe, hvor de kommende skolebørn bliver forberedt på skolestart.