Forældresamarbejde

Det er vores mål at have en god dialogen med vores forældregruppe, dette er af høj prioritet i vores arbejde. Vi mener at denne dialog er et vigtigt fundament i vores fælles børns hverdag. Vores indbyrdes forhold skal bygge på tillid, som skabes gennem synlighed.

Med synlighed mener vi, at det er nødvendigt at vi afdækker de forventninger, vi har til hinanden.

At vi som personale tør stille krav til forældre og forældre tør stille spørgsmål og komme med konstruktiv kritik. I det daglige bygger vores samarbejde i høj grad på gensidig information.

Synlighed foregår også med billedererne, som vi deler med med alle forældre via et link.

Vi afholder to forældremøder om året. Indimellem med en foredragsholder, der fortæller om et vedkommende emne.

Vi viser evt.video fra vores hverdag og snakker om aktuelle emner. Det kan være kost og ernæring, økologisk tankegang og prioritet, børns udvikling og trivsel, opdragelse, børnenes indbyrdes forhold, privat legetøj, våbenlegetøj og en hel masse andet, vi har brug for at snakke sammen om.

Bladbillen er børnehavens avis og den udkommer 4-6 måned og bliver sendt ud på mail. Den laves af personalet og indeholder diverse nyheder og informationer om kommende aktiviteter og arrangementer. Bladbillen optager også gerne indlæg fra forældre.

Når barnet har været hos os i 5 måneder tilbydes forældrene en forældresamtale, som er en snak om barnets udvikling og trivsel.

Da vi i det daglige prioriteter gensidig information højt, er det vores erfaring, at det ikke er nødvendigt med en fastlagt årlig samtale. Men forældre er altid velkomne til at bede om en samtale.

I september afholdes et fyraftensmøde for skolebørn og deres forældre omkring skoleparathed. I denne forbindelse tilbyder vi endnu en samtale.

En gang om måneden bager vi, laver kaffe og te og inviterer til forældrekaffe. Det er eftermiddagshygge, hvor børn og søskende leger og forældre snakker. Datoerne vil kunne findes under vores halvårsplan.

Vi har haft en klinisk diatist  gennem debat på forældremøderne fået defineret og besluttet en egentlig kostpolitik.

Vores indkøb er overvejende baseret på økologiske varer.

Vores hverdag indeholder megen fysisk udfoldelse og mange strabadser. Børnene arbejder hårdt og har brug for nærende og mættende kost. Vores erfaring er, at børnene bliver trætte og kommer i konflikter med hinanden, når de ikke får den rigtige kost.

Derfor anbefaler vi: en hovedbestanddel af fuldkornsbrød, lidt frugt/grønt, som rosiner, nødder eller lignende.

INGEN slik, kage, kiks, pandekage eller mælkesnitte.

FORÆLDRE ER ALTID VELKOMNE TIL, EFTER AFTALE, AT TAGE MED OS PÅ TUR.