Forældresamarbejde

Siden vores første virksomhedsplan, hvor et af vores mål var at udbygge dialogen med vores forældregruppe, har dette haft høj prioritet i vores arbejde. Vi mener at denne dialog er et vigtigt fundament i vores fælles børns hverdag. Vores indbyrdes forhold skal bygge på tillid, som skabes gennem synlighed.

Med synlighed mener vi, at det er nødvendigt at vi afdække de forventninger, vi har til hinanden.

At vi som personale tør stille krav til forældre og forældre tør stille spørgsmål og komme med konstruktiv kritik. I det daglige bygger vores samarbejde i høj grad på gensidig information.

Synlighed foregår også ved billedere, som vi deler over dropbox med alle forældre.

Vi afholder to forældremøder om året. Indimellem med en foredragsholder, der fortæller om et vedkommende emne.

Vi viser video fra vores hverdag og snakker om aktuelle emner. Det kan være kost og ernæring, økologisk tankegang og prioritet, børns udvikling og trivsel, opdragelse, børnenes indbyrdes forhold, privat legetøj, våbenlegetøj og en hel masse andet, vi har brug for at snakke sammen om.

Bladbillen er børnehavens avis og den udkommer hver måned og kan læses på hjemmesiden. Den laves af personalet og indeholder diverse nyheder og informationer om kommende aktiviteter og arrangementer. Bladbillen optager også gerne indlæg fra forældre.

Når barnet har været hos os i 3 måneder tilbydes forældrene en forældresamtale, som er en snak om, hvordan barnet trives.

Da vi i det daglige prioriteter gensidig information højt, er det vores erfaring, at det ikke er nødvendigt med en fastlagt årlig samtale. Men forældre er altid velkomne til at bede om en samtale.

I forbindelse med skolestart tilbyder vi endnu en samtale.

En gang om måneden bager vi kage, laver kaffe og te og inviterer til forældrekaffe. Det er eftermiddagshygge, hvor børn og søskende leger og forældre snakker. Datoerne vil kunne findes under vores halvårsplan.

Vi har gennem debat på forældremøderne fået defineret og besluttet en egentlig kostpolitik.

Vores indkøb er overvejende baseret på økologiske varer.

Vores hverdag indeholder megen fysisk udfoldelse og mange strabadser. Børnene arbejder hårdt og har brug for nærende og mættende kost.

Vi stiller krav til indholdet i børnenes madpakker.

Det skal være en hovedbestanddel af brød, lidt frugt/grønt, som rosiner, nødder eller lignende.INGEN slik, kage, kiks, pandekage eller mælkesnitte.

FORÆLDRE ER ALTID VELKOMNE TIL, EFTER AFTALE AT TAGE MED OS PÅ TUR.