Lærerplanen

Læreplaner for Naturbørnehaven De 4 Årstide

Vores faste aktiviteter har vi ”analyseret” i forhold til de 6 punkter i læreplanerne:

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sprog
 4. Krop og bevægelse
 5. Natur og naturfænomener
 6. Kreative/kulturelle værdier og udtryksformer

Vores faste aktiviteter er:

 1. Morgensamling
 2. Eventyrtimen
 3. ”Restaurant”
 4. Ugens historie
 5. Musik
 6. Ture i det fri
 7. Af- og påklædning
 8. Sproggruppen
 9. Skolegruppen

Vi har beskrevet rammen om aktiviteten, metode, hensyn til børn med særlige behov, evaluering og dokumentation.

Yderlige beskrivelse kan læses i børnehaven.

LÆREPLANER, BØRNEMILJØ, EVALUERING og DOKUMENTATION.

For implementering af de officielle læreplaner har vi et redskab, vi kalder Barnets Bog. I bogen beskriver vi hvert barn med fokus på de seks udviklings-temaer, som nævnes i loven.

På vores personalemøder gennemgår vi løbende det enkelte barns trivsel, udvikling og evt. behov for særlig indsats og gør notater i barnets bog.

Vi tager udgangspunkt i barnets bog ved forældresamtaler sammen med Tras, Trasmo og evt. materialet Plads til alle. På denne måde kan vi konkret måle og evaluere vores pædagogiske praksis og vores arbejde i forhold til hvert enkelt barns trivsel, læring og udvikling i børnehaven.

Vi arbejder hen imod følgende konkrete lærings-mål for det 5- 6-årige barn :

Barnets personlige udvikling

Tror på sine egne evner og tør handle.

Er nysgerrig og kan fordybe sig.

Kan arbejde målrettet med en bunden eller fri aktivitet.

Kan vente med at få opfyldt sit øjeblikkelige ønske.

Kan lytte og være opmærksom.

Kan forstå en kollektiv besked med flere elementer.

Sociale kompetencer

Kan skabe venskaber.

Har forståelse og respekt for andre og forskelligheder.

Har tillid til voksne og at de voksne lytter til dem.

Ved at han/ hun betyder noget i og for fællesskabet.

Kan overholde regler i leg og spil.

Kan skændes med andre uden at slå.

Sprog

Kan fortælle flydende og detailleret.

Har styr på diverse begreber.

Kan tælle til 25 eller mere.

Har kendskab til alfabetet.

Krop og bevægelse

Har en veludviklet grovmotorik.

Kan kaste en bold målrettet og gribe en bold.

Kan klippe efter en streg.

Holde rigtigt på en blyant.

Kan tegne/skrive sit eget navn.

Natur og naturfænomener

Har en viden om natur og landskab.

Har en viden om fauna og flora.

Har en viden og forståelse for fysiske love.

Har en viden om miljø og bæredygtighed.

Kreative/kulturelle værdier og udtryksformer

Har en viden om højtider og traditioner.

Har erfaringer med teater- og rollespil.

Kender til religion.

Vi arbejder løbende med udvikling af barnets bog og har haft gode erfaringer med det.

Vi har valgt at arbejde med børnemiljø separat og ikke direkte som en del af læreplanerne.

Vi arbejder løbende med omgangsform og tone. Vi har sammen med børnene skabt vores egen fællesskabsparaply, som hænger på tavlen i vores stue. Vi har også taget Fri for Mobberi materiale i brug og implementeret det i vores hverdag.