Lærerplanen

Fra Oktober 2004 har vi valgt, i forbindelse med loven om indførelse af læreplaner i alle daginstitutioner, at indføre et nyt redskab.

Dette redskab kalder vi ”Barnets Bog”.

I bogen beskriver vi hvert eneste barn med fokus på de seks udviklings-temaer, som nævnes i loven.

Udviklings-temaer:

 1. Barnets personlige udvikling.
 2. Sociale kompetencer, forhold til de voksne, børnegruppen, venskaber, konflikthåndtering.
 3. Sprog
 4. Krop og bevægelse.
 5. Natur og naturfænomener.
 6. Kreative udtryksformer og værdier.

Indenfor hvert kvartal gennemgår vi hvert enkelt barns trivsel og udvikling og gør notater i bogen.

Vi tager udgangspunkt i bogen ved forældresamtaler. På denne måde kan vi konkret måle og evaluere vores pædagogiske praksis og vores arbejde i forhold til hvert enkelt barns læring og udvikling i børnehaven.

Vi arbejder hen imod følgende konkrete lærings-mål for det 6-årige barn :

 • Tror på sine egne evner og tør handle.
 • Er nysgerrig og kan fordybe sig.
 • Kan arbejde målrettet med en bunden eller fri aktivitet.
 • Har forståelse og respekt for andre og forskelligheder.
 • Har tillid til voksne og en forventning om, at voksne lytter til dem.
 • Ved at han/ hun betyder noget i og for fællesskabet.
 • Kan overholde regler i leg og spil.
 • Kan vente med at få opfyldt sit øjeblikkelige ønske.
 • Kan skændes med andre uden at slå.
 • Kan lytte og være opmærksom.
 • Kan forstå en kollektiv besked med flere elementer.
 • Kan skrive/ tegne sit eget navn af.
 • Har omverdensbevidsthed.
 • Har viden om sammenhænge i naturen.