Pædagogiske mål

Verden er i rivende udvikling. Således også livet i vores institution. Vi tror på, at det enkelte individ påvirker omgivelserne og omvendt. En stadig vekselvirkning.

Verden, som begreb, er en kompleks størrelse og som enkeltperson / barn, kan man nemt komme til at føle sig sårbar og afmægtig.

For at turde handle og påvirke , ja have vilje til at handle, kræves en ballast med selvværd, glæde, ansvar for det fælles, respekt for det individuelle og erfaring med personlige udfordringer.

Vi vil gerne som personale i ”De 4 årstider” være medvirkende årsag til at børnene udvikler sig optimalt følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt i et trygt og oplevelsesrigt miljø.

En udvikling til selvbevidste, selvhjulpne, ansvarlige, kritiske individer der interesserer sig for sig selv og sine omgivelser, for hvordan verden er skruet sammen, og hvorfor den er skruet sådan sammen. Vi vil gerne, at børnene nu og i fremtiden tør og ønsker at handle både i sit eget liv og i en verden, der er i rivende udvikling.

Med dette som grundlag bliver det vores mål:

  • At give omsorg og skabe nærvær i et anerkende miljø.
  • At skabe rammer for en alsidig personlighedsudvikling med afsæt i vores læreplaner.
  • At sætte fokus på natur og udeliv og en bæredygtig udvikling på jorden.
  • At skabe en hverdag med mulighed for oplevelser og inddragelse til fællesskab.
  • At skabe tryghed og udfordringer for den enkelte.
  • At skabe et miljø, hvor forståelse, respekt og ansvar for det enkelte individ er i højsædet.