Personale

  • Leder/pædagog                37 timer: Henrik Sejer
  • Stedfortræder/pædagog 32 timer: Marianne Povlsen
  • Pædagog                            32 timer: Anita Sørensen
  • Pædagogisk Assistent      32 timer: Tina Mathiesen
  • Pædagogmedhjælper      32 timer: Anne Kirkebække
  • Pædagogmedhjælper      25 timer: Ane Ladefoged Larsen