Samarbejde

Tilsynspligten, der påhviler kommunalbestyrelsen, varetages af Kalundborg kommunes dagplejeleder med 18 timer årligt. Tilsynet skal sikre, at der i børnehaven er uddannet personale, en forsvarlig normering og at børnene trives.

Personalet konsulterer efter behov Kalundborg kommunes pædagogiske og psykologiskerådgivningsklinik, PPR.

Det kan feks. være ved supervision til generelle faglige emner, til oplæg ved forældremøder eller som formidler af faglig bistand til forældre og børn.

Vi er med i tværfagligt samarbejde og temadage i kommunen.

Vi er med i kommunens teaterordning, hvor vi tilbydes 2 årlige gratis forestillinger.

Kommunens tandplejer besøger os jævnligt.

Vi er med i kommunens musikskoleordning for børnehaverne og har derfor i vinterhalvåret besøg af en musikpædagog, der underviser de 15 ældste børn en gang ugentligt.