Samarbejde med kommunerne

Kalundborg kommune har tilsynspligten. Tilsynet skal sikre, at der i børnehaven er uddannet personale, en forsvarlig normering og at børnene trives.

Personalet konsulterer efter behov Kalundborg kommunes pædagogiske og psykologiske rådgivningsklinik, PPR.

Det kan feks. være ved supervision til generelle faglige emner, til oplæg ved forældremøder eller som formidler af faglig bistand til forældre og børn.

Vi er med i kommunens musikskoleordning for børnehaverne og har derfor i vinterhalvåret besøg af en musikpædagog, der underviser de ældste børn en gang ugentligt.