Start og trivsel

At starte et nyt sted er spændende. Det kan også være overvældende og anstrengende også selvom dit barn har været i institution før. Meget foregår sikkert ikke på samme måde som barnet har været vant til og der er mange nye ansigter.

Det er en god ide at barnet sammen med mor og/ eller far kommer på besøg og er med på tur en dag så vi kan lære hinanden at kende inden starten. Vi forventer at de kommende forældre i samarbejde med personalet, laver en plan for den første uge. Vi forventer en blød opstart med korte dage.

Vi forventer et godt samarbejde fra starten, der bygger på gensidig information og tillid. Vi er altid parate til en snak om dit barns hverdag og trivsel.

Efter 5 måneder tilbydes I en samtale. I halvåret inden skolestart endnu en. Ellers efter behov.

Hvis jeres barn en dag bliver hentet af en anden end normalt skal vi være underrettet herom. I kan lave fast aftale med andre forældre om spontant at tage hinandens børn med hjem og lege, men vi skal underrettes om aftalen.