Sygdom

Børnehaven modtager ikke syge børn. Opstår der under opholdet i børnehaven tegn på sygdom, bliver forældrene kontaktet. Vi gør også opmærksom på at vi ikke kan påtage os ansvaret for at give medicin, som jeres barn måtte have brug for under sygdom. Hvis det er medicin for kroniske sygdomme, giver vi selvfølgelig denne.

I tilfælde af ulykke/ uheld vil vi altid kontakte jer hurtigst muligt samtidig med at vi handler – det vil sige søger læge eller skadestue.

Giv altid børnehaven besked, hvis I flytter adresse, skifter telefonnummer, arbejde eller andet. Det er vigtigt at vi altid kan få fat i jer!

Hvis jeres barn en dag holder fri vil vi gerne have besked herom. Ring inden kl. 9 eller skriv meddelelser i vores kalender, der altid ligger fremme i køkkenet.