Venteliste

Da vi er en privat børnehave, har vi vores egen venteliste, som vi egenrådigt administrerer. Her kan du skrive dit barn på vores ventelisten. Vi gør dog opmærksom på, at hvis barnet ikke er fra Kalundborg kommune, tillægges forældreprisen differencen i driftstilskuddet vi får fra den pågældende kommune og Kalundborg kommune. Det kan svinge fra 0-1000 kr.